• מאת ucan2

טיפים למילוי הצהרת הון

מדי כמה שנים מתבקש עצמאי למלא הצהרת הון. רבים מבין בעלי העסקים מבלבלים בין המונחים "דוח שנתי" או "הצהרת הון", אולם הצהרת הון הינה דוח אשר נדרש אחת למספר שנים, אשר נבדק בקפידה באמצעות רשויות מס ומומלץ לבצע זאת במקצועיות וייסודיות. להלן הבהרות חשובות מאת משרד ראיית חשבון העוסק בתחום תוכנת הנהלת חשבונות, אשר יבהירו את נושא הצהרת הון:

מהות הצהרת ההון - הצהרת ההון  מהווה אמצעי לבדיקת הדיווחים השנתיים של העצמאים, ע"י השוואת הון בין 2 תקופות - בהתייחס להכנסות נטו, הוצאות מחייה, השקעות, רכישת נכסים עסקיים ופרטיים וכן הוצאות מהותיות אחרות שעמד בהן - ניתן לעמוד על נכונות הדיווחים בין התקופות הנ"ל.

פסיקה בישראל - פסקי הדין בבתי המשפט בישראל, מצא במקרים רבים כי קיים חוסר הכנסות או מקורות להסבר על גידול ההון בתקופה הנבדקת. חוסר כזה יכול לנבוע מהכנסות שלא הוצהרו, אבל גם מטעויות שבוצעו עקב מילוי לא נכון של הצהרת ההון או שיכחה של מקורות כספיים כגון קבלת מתנות , הלוואות או חוסר דיווח על נכסים שמומשו בתקופה שבין ההצהרות.

שלבי ההכנה - הצהרת הון הינה משימה מורכבת ויש לה שלבים שאין לדלג עליהם:
שלב ראשון, יש לערוך את רשימת כל הרכוש של בעל העסק, הרשום על שמו וילדיו.
שלב שני, יש לערוך השוואה בין 2 הצהרות אחרונות על מנת למצוא עקבות וסימנים למימוש או קניית רכוש שלא דווחו, שלב זה דורש מיומנות ועין מאד בוחנת כי אינפורמציה כזו צריך לדלות מתוך מסמכים רבים.
שלב השלישי, ביצוע השוואת ההון ולראות אם דיווחי ההכנסות תואמים את השינוי בהון שחל בין התקופות.
שלב הרביעי, במקרה של הפרשים, יש לאתר את הסיבות לכך שכן, הצהרת הון שתוגש ללא בדיקה כזו וללא הסברים מתאימים, תחוייב בסכומים גבוהים של מס עקב אי מתן הסברים נאותים על הפרשים שנתגלו בהון.

טיפים למגישי הצהרת הון - תצהיר צריך להיות מלא ותקין, יש להימנע ממקרים אשר נחשבים כבעייתיים, כגון: לתת מתנה לבן משפחה, ניצול הפרש הזמן בין 2 הצהרות הון. כמו כן יש לפרט על כל המקורות הפיננסיים, כגון: נכסים בחו"ל, כספת בבנק, הלוואה, נסיעות לחול, זכיה בפסק דין, מזומן שיש בבית או קבלת מתנות. דוגמאות אלו ידועיים כבעייתיים ועל כן הם מעוררי חשדנות ונבדקים בייסודיות.

עריכת השוואת הון בין הצהרות הון בטרם הוגשה לקודמתה - יש להקטין את ההכנסות בגין הוצאות בלתי מוכרות הואיל והדוח על ההכנסות כולל הוצאות לא מוכרות לצורך מס אבל אין זה אומר שהון לא הוצאו בפועל וירדו כשימושים מתוך המקורות לגידול ההון. שמירת מסמכים של פעולות החריגות, ההוניות, קבלת כספים, זה מקור מצויין שיעזור מאד בעריכת הצהרת ההון.


הוספת מאמר