חינוך מיוחד

  • מאת אהובהקליין

שירת "האזינו" / מאת אהובה קליין (c)

שירת "האזינו"

משה משמיע מילות שירה
גלויות ונסתרות-מפיצות אורה,
לתוך הנשמות מחלחלות
בעומק הלב מתנחלות .

השמים והארץ מתאספים
שלובי זרוע מאזינים-
אל שירת איש האלוקים
כעדים לעד ונצח נצחים.

על אם הדרך ניצבים
למוצא פי מלך המלכים,
כרשות מבצעת ציווים
גמול על כל המעשים.

הערה: השיר נכתב בהשראת פרשת: האזינו
משה משמיע לעם ישראל שירה וקורא לשמים והארץ לשמש עדים לשירתו,
לפי שהם נצחיים בהשוואה לבני אדם- בשר ודם.
יש בכוחם גם להעניש: השמים על ידי עצירת גשמים והאדמה על ידי אי צמיחת יבול,
אך ,יש בכוחם גם להביא שכר- גשמי ברכה ויבול בשפע..


הוספת מאמר