• מאת דודינקה

ינשופים - הרחקת ציפורים בעזרת דחליל ינשוף

ינשופים - הרחקת ציפורים בעזרת דחליל ינשוף

הינשוף הינו דורס לילה יפה אבל מפחיד מאד.
הינשוף ניזון ממכרסמים ומציפורים קטנות.
דרורים, יונים , עורבים נזהרים ממנו.
בקרב בין ינשוף לעורב הינשוף ינצח – הוא יכול לגרום לעורב נזק ואף להרגו.
הינשופים לנים בעצים ובעליות גג.
ישנם מיתקנים מיוחדים שבעזרתם תולים את ה- ינשוף אשר יזוז ברוח ויפחיד ציפורים.
ישנו דחליל ינשוף עם ראש מסתובב – בתחתית הינשוף ישנו פתח למילוי חול למניעת נפילת הינשוף.

הרחקת עורבים - בעזרת ינשופים יעילה מאד ומתבצעת ע"י הצבת דחלילי ינשוף במקומות הגבוהים במבנה.
לעורב ראיה מעולה למרחקים , הוא מזהה את הינשוף ומשנה כיוון.

הרחקת יונים - באמצעות ינשוף מתבצעת ע"י הצבת דחליל ינשוף בקצה המבנה או, באזור גבוה המרתיע את היונים וגורם להן לעוף למקום אחר.
ליונה ישנה ראיה טובה.
היונה מתמקמת על קצוות של מבנים וזאת בכדי להשמר מסכנה של דורסים.
במבני תעשיה ומחסנים בהם ישנו קינון יונים יש לתלות ינשופים בכניסה למבנים.

הרחקת דרורים – הדרורים קטנים מאד והינשוף טורף אותם בקלות.
מטרדי דרורים קיימים בעיקר במחסנים ובעליות גג לכן, הצבת דחליל ינשוף בכניסה ואפילו בתוך המבנה תרחיק את הדרורים.

עטלפים - הינם יונקים קטנים אשר פעילים בלילה ואחד הטורפים שלהם הינו ינשוף.
עטלף פירות מזיק מאד לחקלאות(אוכל פירות בשלים) וכן מלכלך בתים בעיר ע"י יריקת חלקי פרי שלא נעכלו.
הצבת ינשופים כל 3 מטר לאורך הקיר מסייעת בהפחתת כמות העטלפים.

כל הזכויות שמורות לדודי יפרח – דודי את דודי – עופי יונה


הוספת מאמר