• מאת shamgaracc

פטור או מורשה?

עוסק פטור או עוסק מורשה היא אחת השאלות החשובות ביותר שמתעוררות בעת פתיחת עסק חדש.

במאמר זה נדריך ונדגיש את ההבדלים ביניהם, ומהי צורת הרישום במע"מ הכדאית ביותר עבורך. 

עוסק פטור

1. יש עסקים שאינם מורשים להירשם במע"מ כעוסק פטור אלא חייבים להירשם כעוסק מורשה.
הרשימה מונה את בעלי המקצועות והעיסוקים הבאים:

א. בעל מקצוע חופשי: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.
ב. נותני שירותים לגבי מופע אומנותי, לרבות הנחייה, בניית תפאורה, הכנה בדיקה ופקוח על מבחנים, הרצאה, הוראה, כתבנות, קצרנות, תרגום, כתיבה, עריכה ופישור.
ג. בעל בית ספר לנהיגה, מתווך מקרקעין, בעל בית ספר לרבות גן ילדים, סוחר ומתווך רכב, וחברה.

במקרה ואתה חלק מרשימה זו חובה עליך להירשם כעוסק מורשה. 

2. מחזור עסקות שנתי צפוי אינו עולה על 70,605 ₪

3. אינך מעסיק יותר משני מועסקים.  

חשוב לציין:
הפטור של העוסק פטור הוא לעניין מע"מ בלבד, והוא אינו פטור ממס הכנסה ובטוח לאומי (לרוב). כלומר, כל חובות הדיווח חלות על העוסק פטור למעט הדיווח השוטף למע"מ. לכן מייד לאחר פתיחת התיק במע"מ יש לפתוח את התיקים גם במס הכנסה וביטוח לאומי!

4. העוסק פטור ידווח פעם בשנה למע"מ על מחזור העסקות שלו. 

5. במטרה לגבות את הכסף מלקוחותיו,העוסק פטור יוציא דרישת תשלום, בה הוא מורה ללקוח כמה עליו לשלם. בעת קבלת הכסף העוסק פטור יוציא קבלה בלבד.

6. העוסק פטור אינו יכול להפחית מע"מ בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות. הסכום שלא הופחת יתווסף לסכום החשבונית ויהווה חלק מהוצאותיו לצורך מס.

7. חסרון של עוסק פטור הוא תדמית העסק הקטן. ישנם גופים גדולים (שאומנם לא בצדק) יעדיפו לבצע עסקות עם עוסק מורשה ולא עם העוסק הפטור.

8. גם מגבלה פסיכולוגית יכולה להשפיע על ההתפתחות העסקית של העוסק פטור. "אסור לי לעבור את 70,605 ₪ ", טענה זו שנשמעת לא פעם מפי עוסק פטור, משאירה אותו קטן, בעיקר בחשיבה על התפתחות וצמיחה.

9. אם ומחזור העסקות של העוסק פטור עלה על המותר, חובה לשלם את ההפרש בין החלק הפטור, לחלק שעלה על הפטור. אבל מאחר ונוצרו עסקות חייבות במע"מ ניתן לקזז מע"מ בגין ההוצאות בחודשים אשר עלו על המחזור.

10. במידה והעוסק פטור רוצה להפוך לעוסק מורשה על בעל העסק לגשת לתחנת מע"מ שבה נרשם כעוסק פטור ולהגיש בקשה להפוך לעוסק מורשה. בכדי להפוך לעוסק מורשה יש להמציא הוכחה כלשהי שמחזור העסקות השנתי צפוי לצמוח (הסכם עם לקוח, או הצהרה). כמו כן, יש לסכם את הקבלות שהוצאת בתור עוסק פטור על מנת שבתחנת מע"מ ידעו מהו הסכום הפטור עד יום המעבר.

11. לעוסק פטור יש יתרון של חסכון במס לעומת העוסק מורשה. היתרון בא לידי ביטוי במצבים שההוצאות מורכבות מחשבוניות מס, ולא מהוצאות שלא ניתן לקזז בגינן מע"מ ( ארנונה לדוגמה). היתרון נובע מזה שסכום המע"מ שלא ניתן לקיזוז מתווסף לסכום ההוצאה, כך שהרווח לצורך מס נמוך יותר (ההוצאה יותר גדולה). מאחר והרווח נמוך יותר, משלמים פחות מסים.

 

עוסק מורשה  

1. עבור חלק מבעלי המקצועות והעיסוקים, בלתי נמנע להירשם כעוסק מורשה.   

2. העוסק המורשה גובה מע"מ בגין עסקותיו ורק הוא יכול להוציא חשבונית מס ללקוח.

3. העוסק המורשה יכול לקזז מע"מ בגין הרכישות וההוצאות השוטפות שלו.

4. העוסק המורשה מדווח למע"מ פעם בחודש או פעם בחודשיים (תלוי במחזור השנתי), על מחזור העסקות שלו, וכן מע"מ העסקות בגין מחזור זה (המע"מ שגבה מלקחותיו). בנוסף הוא מדווח על המע"מ אשר קיזז בגין רכישות והוצאות שוטפות שלו (מע"מ תשומות). הסכום לתשלום או להחזר, הוא ההפרש בין השניים.
 
 
לפרטים נוספים וייעוץ בקרו באתרנו:
 


הוספת מאמר