• מאת ifreelance

חשבוניות מס בחינם

בעקבות התפתחות הטכנולוגיה, ניתן כיום להפיק חשבוניות מס בחינם באינטרנט ללא תשלום וללא הגבלה !

 
המעבר העולמי למחשוב ענן מאפשר לחברות רבות להשתמש בטכנולגיות אשר מביאות לחסכון במשאביהם הכספיים.
 
כיום במדינת ישראל כל נישום\עוסק חייב בתעוד פנים כלשהו.