מחשוב עסקי

  • מאת אשבל

Wms אינטגרטיבי על שום מה, או הבעיות הנפוצות בשילוב מערכת Erp עם תוכנת Wms צד ג'

הבעיות הנפוצות בשילוב תוכנה ייעודית לניהול מחסנים (WMS) עם מערכת ERP

סנכרון נתונים בין המערכות

אי התאמה ביתרות המלאי - הפרשים ביתרות המלאי בין שתי המערכות (WMS ,ERP) יכולים להיגרם ממגוון רחב של סיבות. בכל מקרה בו התגלה הפרש, עשוי להיות מספר לא מבוטל של תנועות מלאי, שיש לתחקר כדי לנתח את מקור ההפרש. אירגון שיבחר פיתרון המבוסס על שתי מערכות נפרדות, יאלץ להשקיע משאבים רבים לביצוע התחקור על מנת לגלות את הסיבות להפרשים שיצוצו חדשות לבקרים. ישנם מספר פרמטרים של מלאי המשפיעים על תהליכי איסוף, אריזה ומשלוח ללקוח. לדוגמא: אילוצי הובלה, כתובת האתר למשלוח סחורה, כתובת למשלוח חשבונית ועוד. במקרה שיש תקלה בסנכרון השוטף בין ה-ERP (בה מנוהלים הנהלת החשבונות, השיווק, הרכש ועוד) ל-WMS, המשמעות המיידית הינה אי התאמה שגורמת לפיגורים באספקה, עד לאיתור הבעיה ותיקונה. באופן דומה, נדרש סנכרון בזמן אמת, של תיעדוף האספקות ללקוחות (משלוחים) במערכת ה WMSבהתאם לעדכונים של מערכת ניהול שרשרת האספקה (SCM) ב-ERP – כמו בסעיף הקודם, מורכבות התאום (סינכרון) בין המערכות מגדיל את הסיכון לפרויקט כולו.            

הטמעה בשלבים 

מורכבות ההפעלה של מערכת WMS לניהול מחסנים, מגדילה את הסיכון להשבתה מלאה או חלקית של המחסן עקב תקלות שלא ניתן היה לצפות מראש. בכדי להקטין את הסיכון, רצוי לבצע את ההפעלה בהדרגה. הפעלה בשלבים ניתן לממש באחת משתי דרכים: 

בידוד של פעילות מסוימת (כגון: ליקוט) ויישומה בכל המחסן. בידוד של איזור במחסן ויישום ה-WMS רק באזור זה.

 

השבתה חלקית של המערכת

אחת הסיבות הנפוצות לתקלות בהפעלת המערכת הינה שגיאות בהגדרת תשתיות הנתונים. כאשר מערכת ה WMS עומדת בפני עצמה כמערכת ייעודת, אין אפשרות לנטרל ולבצע השבתה חלקית ויזומה של איזור מסוים לגביו אותרו ההגדרות השגויות. במקום זאת יש להשבית את כלל המערכת, שאם לא כן תמשיך המערכת להתעדכן בנתונים שגויים. במערכת WMS  כחלק מה-ERP, ניתן להשבית באופן חלקי את העבודה ב-WMS, מבלי לפגוע בתיפקוד המערכת הכוללת.


הוספת מאמר