עדות מומחה

  • מאת lawandorder

משמורת ותהליך גירושיןתהליך הגירושין הוא מורכב, כאוב ויכול להוביל לחיכוכים  ומריבות. לרוב מעורבים ילדים בתהליך שיכולים להיפגע . כדי שהגירושין יתבצעו במהירות, ביעילות וללא בעיות חובה לשכור שירותי עורך דין המתמחה בתחום של דיני משפחה. בין המרכיבים החשובים שיש לסכם הוא נושא של  המשמורת על הילדים.

ההורים על פי חוק הם האפוטרופסיים על ילדיהם עד גיל 18 ובמקרה של גירושין יש להחליט   מי מבני הזוג ימשיך לגדלם. ברוב המקרים הילד נשאר בחזקת אימו באופן אוטומטי במיוחד אם לא מלאו לו שש.   כשמתעוררת מחלוקת סביב שאלה מי יהיה המשמורן, ההורים יכולים בנפרד להגיש תביעה על משמורת בבית משפט לענייני משפחה או בבית דין רבני.

 קביעת המשמורת היא לפי טובת הילד. הרצון הוא להשאיר את הילד אצל ההורה המתאים ביותר לפי בדיקת   יציבות ההורה, מידת המעורבות של ההורה בחיי הילד, מסוגלות הורית ועוד. החלטת בית המשפט כוללת  גם את רצון הילד אם הוא עבר את  גיל עשר. לפני גיל זה ההנחה היא שהילד עדיין לא יכול להביע  עמדה נחרצת. כמו כן, בית המשפט בודק שלא מופעלים על הילד לחצים  מצד אחד ההורים. לעיתים בית המשפט ממנה עובד סוציאלי שיערוך תסקיר על הילד או שהשופט נפגש ביחידות עם הילד. קיים הבדל בין רצון הילד ועקרון טובת הילד שהוא בריאותו הנפשית והגופנית, הדודים והסבים של אחד הצדדים שהם דומיננטיים יותר בחיי הילד, גילו וצרכיו ההתפתחותיים של הילד ועוד. בית המשפט בודק לעומק את טובת הילד בהווה ובעתיד.

אם בית המשפט לא מצליח לקבל החלטה על משמורת הוא יכול להחליט על סמך ביצוע של מסוגלות הורית. ההורים והילדים נבדקים על ידי אנשי מקצוע כמו פסיכולוג לבדיקת האינטראקציה בין ההורה והילדים.  לאחר שהפסיכולוג ו/או העובד הסוציאלי מגישים לבית המשפט את חוות דעתם, אפשר לחקור את המומחים בבית המשפט  ולהכריע בסוגיית המשמורת.

ההחלטה לגבי משמורת היא ניתנת לשינוי בהמשך בעיקר עקב שינויים בנסיבות או ברצון הילד. בית המשפט דואג לכך שיהיה קשר גם עם ההורה שאינו משמורן שלא תהיה הסתה כנגדו מצד ההורה המשמורן.  בית המשפט מתחשב בצורך של ההורה הלא משמורן להיות קרוב לילדיו ומעורב בחייהם. בית המשפט קובע את הזמנים בהם יתקיימו הסדרי ראייה ובן הזוג יבקר את ילדיו. תכיפות המפגשים היא בהתאם לגילאי הילד. לרוב הסדרי הראייה כוללים מפגשים של פעמיים בשבוע בשעות קבועות ובכל סוף שבוע שני. החגים מתחלקים לסירוגין ובחופשות המפגשים תכופים יותר.

במידה ואחד ההורים פונה לבית המשפט לשינוי הסדרי הראיה הוא צריך לספק הוכחות ופירוט. שינוי של משמורת קורה עקב מעבר דירה, מעבר של ההורה לחו"ל, אלימות של ההורה כלפי הילד, הפרה של הסדרי הראיה. כאשר הפניה מגובה בהוכחות יש פתח לשינוי של פסק הדין בנושא המשמורת.


הוספת מאמר