עדות מומחה

  • מאת avangard

אימוץ ילדים בין ארצי

אימוץ ילדים בין ארצי הינו תהליך מיוחד שנותן לאזרח יישראל (הורה יחיד או זוג) לאמץ ילד/ה ממדינה זרה.

הליך זה, שהיה במשך שנים רבות פרוץ ולא מבוקר, הוסדר בשנת 1998 עם תיקון חוק אימוץ ילדים. התיקון נכתב ברוח אמנת האג, בדבר הגנה על ילדים ושיתוף פעולה באימוץ בינלאומי משנת 1993. האמנה באה להסדיר את האימוץ הבינלאומי ברשויות מוסמכות של המדינות במטרה למנוע חטיפת ילדים, הברחתם וסחר בהם.

לאור התיקון, החל משנת 1998, ניתן לאמץ ילדים מחו"ל רק בהתאם לחוק האימוץ.

חוק האימוץ בארץ לעומת אימוץ מחו"ל:
ההבדלים העיקריים הקיימים בין תהליך אימוץ של ילד ישראלי בישראל, ובין הליך אימוץ של ילד מחו"ל.

הבדלים כגון:
זמן ההמתנה לאימוץ קטן משמעותית בחו"ל מאשר בארץ
הליך האימוץ בחו"ל יקר יותר
ההבדל המשמעותי ביותר הוא הבירוקרטיה, שכן כשמדובר באימוץ ילד מחו"ל, הליך האימוץ צריך לעמוד בתנאי החוק הישראלי, בתנאי האמנות הבינלאומיות הרלוונטיות ובתנאי החוק במדינה הזרה ממנה בא הילד.

יש לציין סיבה עיקרית שתהליך האימוץ בישראל מתארך, נובעת מהעובדה שאין בישראל מספר רב של ילדים בגיל צעיר מאוד שמועמדים לאימוץ, בשונה ממדינות זרות בהן קיימים מספר גדול של בתי יתומים.

החוק אומר שאימוץ בין ארצי של ילדים מתבצע רק דרך עמותה שמתמחה בתחום, בעלת הרשאה מיוחדת, עמדה בתנאים שנקבעו והיא מוכרת על ידי משרד הרווחה ומשרד המשפטים לצורך טיפול בנושא. עמותה מוכרת מצויה בפיקוח של "הרשות המרכזית לאימוץ בין ארצי", גוף השייך למשרד העבודה והרווחה אשר אמור לפקח על פעולותיה של העמותה הן בפן הסוציאלי והן בפן הכספי.

העמותה המוכרת אחראית לכל הליכי האימוץ הן בארץ והן בחוץ לארץ ובכלל זה עליה:
לקבוע אם המאמץ כשיר ומתאים לתפקיד
לפנות לרשות המוסמכת של מדינת החוץ ולבקש את כל המידע על הילד שיועד על ידי אותה מדינה לאימוץ
לוודא שנתקיימו כל ההליכים וניתנו כל האישורים וההסכמות על פי מדינת החוץ באשר למסירת הילד לאימוץ בין ארצי
לדאוג {לאישורי כניסה של הילד|לילד לאישור כניסה לישראל
לערוך מבדקים אחר קליטתו של הילד במשפחה המאמצת.

כיצד ניתן להתקשר עם העמותה?
הקשר של ההורה המאמץ עם עמותה מוכרת נעשית על ידי חוזה. במסגרת החוזה נקבעות ההתחייבויות של כל אחד מהצדדים. כמו כן, נקבעים האופן, המועדים והתנאים להעברת התשלום לעמותה.

בשל ההליכים המסובכים בהליך אימוץ ילד מחו"ל והקשרים המשפטיים הסבוכים שכרוכים בהליך אימוץ הבין לאומי, רצוי למאמץ להיעזר בייעוץ ובייצוג משפטי עוד לפני החתימה על הסכם עם עמותת אימוץ.


הוספת מאמר