עדות מומחה

  • מאת lawandorder

משמורת על הילדים במסגרת הסכם גירושין

תהליך הגירושין הוא מורכב, כאוב ויכול להוביל לחיכוכים  ומריבות. בדרך כלל מעורבים ילדים בתהליך ואז המצב קשה עוד יותר. כדי שהגירושין יתבצעו במהירות, ביעילות וללא בעיות חובה לפנות אל עורך דין המתמחה בתחום של דיני משפחה. אחת הסוגיות העיקריות שיש להכריע בה בגירושין היא המשמורת על הילדים.

ההורים על פי חוק הם האפוטרופסיים על ילדיהם עד גיל 18 ובמקרה של גירושין יש להחליט   מי מבני הזוג ימשיך לגדלם. ברוב המקרים הילד נותר בחזקת אימו באופן אוטומטי בעיקר אם הוא מתחת לגיל שש.   כשיש ויכוחים לגבי  מי יהיה המשמורן, ההורים יכולים כל אחד לחוד להגיש תביעה על משמורת בבית משפט לענייני משפחה או בבית דין רבני.

 קביעת המשמורת היא לפי טובת הילד. הנטייה היא שהמשמורת תהיה אצל ההורה המתאים ביותר לפי מדדים כמו   יציבות ההורה, מידת המעורבות של ההורה בחיי הילד, מסוגלות הורית ועוד. החלטת בית המשפט לוקחת בחשבון גם את רצון הילד אם הוא עבר את  גיל עשר. לפני גיל זה ההנחה היא שהילד עדיין לא יכול לגבש עמדה נחרצת. כמו כן, בית המשפט בודק שלא מופעלים על הילד לחצים  מצד אחד ההורים. לעיתים בית המשפט ממנה עובד סוציאלי שיערוך תסקיר על הילד או שהשופט נפגש עימו לבד.  יש הבדל בין רצון הילד ועקרון טובת הילד שהוא בריאותו הנפשית והגופנית, הדודים והסבים של אחד הצדדים שהם דומיננטיים יותר בחיי הילד, גילו וכישוריו של הילד ועוד. בית המשפט בודק לעומק את טובת הילד בהווה ובעתיד.

אם בית המשפט לא מצליח לקבוע לגבי משמורת הוא יכול לקבוע זאת על סמך ביצוע של מסוגלות הורית. ההורים והילדים עוברים בדיקות ואבחונים על ידי אנשי מקצוע כמו פסיכולוג לבדיקת האינטראקציה בין ההורה והילדים.  לאחר שהפסיכולוג ו/או העובד הסוציאלי מגישים לבית המשפט את חוות דעתם, אפשר לחקור את המומחים בבית המשפט  ולהכריע בסוגיית המשמורת.

ההחלטה לגבי משמורת היא ניתנת לשינוי בהמשך בעיקר עקב שינויים בנסיבות או ברצון הילד. בית המשפט דואג לכך שיהיה קשר גם עם ההורה שאינו משמורן שלא תהיה הסתה כנגדו מצד ההורה המשמורן.  בית המשפט מתחשב בצורך של ההורה הלא משמורן להיות קרוב לילדיו ומעורב בחייהם. בית המשפט קובע את הזמנים בהם יתקיימו הסדרי ראייה ובן הזוג יבקר את ילדיו. תכיפות המפגשים היא בהתאם לגילאי הילד. לרוב הסדרי הראייה כוללים מפגשים של פעמיים בשבוע בשעות קבועות ובכל סוף שבוע שני. החגים מתחלקים לסירוגין ובחופשות המפגשים תכופים יותר.

במידה ואחד ההורים פונה לבית המשפט לשינוי הסדרי הראיה הוא צריך לספק הוכחות ופירוט. שינוי של משמורת קורה עקב מעבר דירה, מעבר של ההורה לחו"ל, אלימות של ההורה כלפי הילד, הפרה של הסדרי הראיה. כאשר הפניה מגובה בהוכחות יש פתח לשינוי של פסק הדין בנושא המשמורת.


הוספת מאמר