עדות מומחה

  • מאת internet-law

הגנת תוכן בזכויות יוצרים

עידן ההיי-טק ששטף את העולם לפני מספר שנים, הניח למעשה פלטפורמות של פיתוחים טכנולוגיים, שצמאים ליצירות ולתוכן ייחודי.

תוכן מקורי זה מכל תחום – מוגן בדיני בזכויות יוצרים.

יוצרים של תכנים ויצירות מוגנות אלו, הנם למעשה, על פי דיני זכויות היוצרים בארץ ובעולם, הבעלים של נכסים אלו שהנם רכושם הבלעדי.

אך, בעוד שברור לכולנו מה הכוונה במעמד של בעלים של נכס נדל"ן, לא ברורה דיה, או חסרה המודעות בכל הקשור למעמדו של בעלים ביצירה המוגנת בזכויות יוצרים – copyright.

"כל הזכויות שמורות" - המשמעות הפרקטית"

 הרשו לי להפריח מיתוס. הטבעת הסימן -©"כל הזכויות שמורות" לא היא שיוצרת את הבעלות, אינה מספיקה להגנה פרקטית על אותו יצירה עליה כה רבות.

אין זה אומר שאין להצמדת הסימן המוכר כל ערך, אך יש להפריח את המיתוס שמספיק להצמיד את הסימן ליצירה כדי לספק ליוצר הגנה ממשית על זכויות היוצרים שלו.

סעיף 11 לחוק זכויות יוצרים התשס"ח- 2007, דן באופן בהיר ותמציתי בהגדרת הבעלות ביצירה מוגנת בזכויות אלו.

"זכויות יוצרים ביצירה היא הזכות הבלעדית לעשות ביצירה, או בחלק מהותי ממנה, פעולה אחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן" :

 

  1. להעתיק את היצירה
  2. לפרסמה
  3. לבצע את היצירה בפומבי
  4. לשדרה בכל אמצעי- D.V.D, סלולרי, V.O.D, אודיו , רדיו ואמצעי העברה נוספים
  5. העמדת הצירה לרשות הציבור
  6. עשיית יצירה נגזרת  מהיצירה (עיבוד או תרגום של היצירה המקורית) והן עשיית אחת או יותר מהפעולות המנויות לעיל ביצירה הנגזרת – עיבוד של ספר לקלטת DVD הנה דוגמא קלאסית לעשיית יצירה נגזרת.

מה שמשתמע הוא שהמחוקק, התאים את רוח החוק, למציאות הקיימת, בכך שהעניק ליוצר בעלות בלעדית בתוכן המקורי שנוצר על ידו, והוא היחיד, שרשאי להרשות לאחרים לבצע בה את הפעולות המפורטות לעיל.

יש להדגיש, שכלל יסוד בהגדרת יצירה כמוגנת על פי דיני זכויות יוצרים, הוא, שעל היצירה להיות רק מעבר לרעיון. לפיכך, ההגנה ניתנת אך ורק לביטוי המוחשי שיצר היוצר, ביטוי שאדם יכול לקלוט על ידי אחד מחושיו.

סוגי היצירות המוגנות על פי דיני זכויות היוצרים, הינם רחבים ביותר, אך לצרכי דיון זה מובאות מספר דוגמאות : תוכן אינטרנטי (הכולל גם פלטפורמות ייחודיות ותכנים המצויים באתרים),סיפורים, שירים, תוכנות מחשב, משחקי מחשב, כללי משחק , קמפיין פרסום ייחודי, הרצאות, מאמרים, מחקרים, פרסומות, ג'ינגלים, אפליקציות תוכן לסלולר, תסריטים, מצגות, תוכניות עסקיות, עיבודים ותרגומים ליצירות מקוריות, תוכניות ארכיטקטוניות ועוד.

אם כך, ניתן לומר בהכללה שסוגי היצירות המוגנות על פי זכויות יוצרים כוללים את כל עולם התוכן באפליקציות השונות הכולל את התוכן הקיים ברשת האינטרנט, בספרים, בטלוויזיה, בקולנוע, בתוכנות המחשב, בסלולר, בנגני ה- MP השונים וכיו"ב .

נוכח ריבוי סוגי היצירות המוגנות בדיני זכויות יוצרים והפצתן המתמשכת בפלטפורמות השונות, אמנות בינלאומיות שמדינת ישראל אף היא חתומה עליהן, הכירו במעמדו המשפטי של יוצר, כבעלים הבלעדי של יצירתו המוגנת, מעת היווצרה. ומכאן הטעם שאפשר כיום, למצוא את הסימן המוכר © - כל הזכויות שמורות, מוצמד כמעט לכל תוכן. 

אומנם כפי שראינו, על פי הדין הקיים, יוצר הוא הבעלים ביצירתו, ממועד השלמתה, אך מי מלבד היוצר יודע אם הצהרתו בדבר "כל הזכויות שמורות" , הנה אמת, ושיצירתו איננה "גזורה" תוך הפרת זכויות בוטה, מיצירתו של הבעלים האמיתי של התוכן.


הוספת מאמר