עדות מומחה

  • מאת work-acciden

מחלת מקצוע היא תאונת עבודה

לפי חוק הביטוח הלאומי הגדרת תאונת עבודה כוללת שני מרכיבים חשובים: התאונה צריכה לקרות במסגרת שעות עבודת הנפגע והשני הוא קשר נסיבתי בין התאונה  לתנאים של הנפגע בעת עבודתו.

תאונות העבודה הן גם מחלות מקצוע שהן מחלות שהנפגע חלה  בהן בשל תנאי עבודתו.

 

מהי מחלת מקצוע?

הגדרת מחלת מקצוע היא מחלה שנוצרה אצל הנפגע  עקב חשיפה מתמשכת וחוזרת לגורם המזיק שהוא ביולוגי, כימי, פיזיקאלי  וכו'. ישנה רשימה של מחלות הנכללות בהגדרה זו על ידי ביטוח לאומי. אם המחלה לא מופיעה ברשימה העובד אינו זכאי למתן דמי פגיעה עבור מחלתו. בנוסף להמצאות המחלה ברשימה יש להוכיח שקיים קשר נסיבתי בין מקום העבודה והמחלה. אם העובד אינו זכאי לפיצוי הוא יכול להגיש תביעה בבית הדין לעבודה תוך שישה חודשים מיום דחיית תביעתו.

 

אילו מחלות נחשבות כמחלות מקצוע?

המחלות הנחשבות כמחלות מקצוע על ידי ביטוח לאומי הן סרטן עור, ירידה בשמיעה, שיתוק של העצבים  וכו' הנגרמות בשל גורמים כמו רעש מכונות, הפעלת מכשור ועוד. מחלות אחרות כמו הפטטיס בי, שחפת ועוד נגרמות בשל  חשיפה של העובד אל חומרים ביולוגיים. מחלות כמו אלרגיה, דלקות עור ועוד, יכולות להיגרם בגלל חשיפה של הנפגע אל חומרים כימיים חריפים.  

 

איך מקבלים פיצויים?

על מנת לזכות בדמי פגיעה מביטוח לאומי עבור מחלת מקצוע, הנפגע חייב להוכיח שישנו קשר נסיבתי בין המחלה לתנאי העבודה. למשל: רעש מכונות חזק שגרם לו לירידת שמיעה או צפצופים באוזן, חומר כימי שהוביל   למחלת ריאות, אבק צמחי שגרם לאלרגיה ועוד. עובד שלקה במחלה חייב לדווח על המחלה למפקח העבודה האזורי במקום  ולרופא המחוזי של משרד הבריאות.  המפקח  צריך לחקור את העובד ואת מעבידו ויתר העובדים במקום. לאחר החקירה המפקח מגיש דו"ח עם פירוט של הוראות כיצד אפשר למנוע מחלות של עובדים נוספים במקום.  

 

עובד שחושד שמחלתו היא תוצאה ישירה של תנאי עבודתו, צריך לפנות מיידית אל רופא תעסוקתי של קופת החולים בה הוא חבר. אם הרופא מאבחן כי המחלה נוצרה בשל תנאי העבודה, העובד מופנה אל המוסד לביטוח לאומי להגשת תביעה לקבלת פיצויים עבור הנזק ועוגמת הנפש שנגרמו לו. אם העובד יקבל אישור כנפגע תאונת עבודה, יקבעו לו אחוזי נכות לפי החלטתה של הועדה הרפואית. העובד יכול לערער על פסיקת הועדה בבית דין האזורי לעבודה. אם העובד מקבל אחוזי נכות של 10-19 אחוזים הוא זכאי לקבלת מענק חד פעמי. במקרים בהם הנפגע מוכר כנכה בשיעורים של 20% ויותר, הוא יקבל קצבה חודשית. יש מקרים בהם העובד מקבל גם הטבות כמו שיקום, גמלה לנכות קשה וכו'.

 

טיפול רפואי

עובד המוכר כלוקה במחלת מקצוע זכאי לקבל טיפול רפואי בחינם. המעביד נותן לנפגע טופס 250 עימו הוא ניגש לקבלת טיפול בקופת החולים. עובד עצמאי יכול לקבל טיפול  עם טופס אחר  אותו יקבל בקופת החולים.  לשם עזרה ראשונה הנפגע יכול לקבל טיפול במסגרת בית חולים או מד"א. הטיפול הרפואי חינם כולל גם את תקופת השיקום וההתאוששות של הנפגע, ציוד רפואי, אשפוז, בדיקות תרופות, בדיקות ועוד.

 

עורך דין

עובד שחלה במחלת מקצוע חייב ליצור קשר מיידי עם עורך דין מתחום הנזיקין הבקיא בתחום תאונות העבודה. עורך הדין ינחה וילווה את העובד יתווה לו אסטרטגיה של תביעה,   ינחה אותו לגבי שמירה ותיעוד של כל הטיפול הרפואי ועוד. עורך דין מהימן ומנוסה יוביל את העובד לקבלת סכום פיצויים גבוה.


הוספת מאמר