עדות מומחה

  • מאת karat.adv

האם דין הפחתת מזונות ילדים כדין הגדלת מזונות ילדים ?

רבים מלקוחתי שבים ושואלים אותי, מדוע כל כך פשוט להגיש בקשה להגדלת מזונות ילדים למרות שנחתם הסכם גירושין שאושר בבית משפט ?
ואילו בשונה מכך כל כך קשה להגיש בקשה להפחתת דמי מזונות ילדים.

ראשית חשוב להדגיש כי פסק דין למזונות לעולם אינו סופי, וניתן תמיד לפתוח את הנושא ולדון מחדש גם לאחר הסכם גירושין וגם לאחר סיום הליך גירושין, במקרים בהם חל שינוי נסיבות קיצוני, עקרונית ניתן לשוב ולפנות לבית המשפט הן בתביעה להגדלת מזונות והן בתביעה להפחתת מזונות ילדים.
אך יש להבין את השוני בין הגדלת מזונות שאותם תובעים בשם הילדים (הקטינים) בדרך כלל באמצעות אמם. הקטינים אינם מחויבים בהסכם גירושין ויכולים להגיש תביעה עצמאית למזונותיהם, מבלי שעליהם להוכיח שינוי נסיבות מהותי.
מקורה של ההלכה הפסוקה הקובעת כי הסכם גירושין בין ההורים אינו מחייב את הקטינים בכך שבעת הגירושין "נתון עיקר מעיינם של ההורים לסידור העניינים האישיים שלהם, והם עלולים ולו מבלי דעת או בהיסח הדעת- לא להקפיד במידה מספקת על הבטחת האינטרס של הילד למזונותיו ולקפחו"
חשוב בעצם להדגיש כי ההלכה הנ"ל באה מתוך כוונה להטיב עם הקטין ולא לפגוע בו , ועל כן אינו חל במצב בו האב מבקש להפחית את מזונותיהם של הקטינים.

עוד יודגש כי ס' 15 לחוק הכשרות המשפטית האפוטרופסות התשכ"ב-1962, אינו מסמיך אב כאפוטרופוס להגיש תביעה בשם הקטין כאשר מדובר בתביעה המפחיתה את חיובו של האב כלפי הקטין, אשר נקבע בהסכם גירושין, היות ויש בכך ניגוד אינטרסים.
יתרה מזו, בשונה מתביעה של קטין לשינוי מזונות ילדים שנקבעו בהסכם גירושין, אב המבקש להפחית המזונות שנקבעו הינו צד להסכם, לו הוא התחייב, ומן הראוי כי יעמוד בהתחייבותו זו, אשר, במרבית המקרים, הינה חלק מהסדר כולל אשר הוסדר בהסכם גירושין, אא"כ חל שינוי מהותי בלתי צפוי בנסיבות.
על כן התחייבות שהתחייב אב בהסכם גירושין מהווה מבחינתו הודאה בגובה המזונות הנדרש לקטין וסטייה מהתחייבות זו מטילה עליו נטל שכנוע של הבאת הראיות בעלות משקל רב.

לעניין זה ראוי לציין גם את דברי כב' הנשיא שמגר:

"בתחום המזונות רשאי בית המשפט אמנם לבחון בנסיבות ראויות את קיומו של שינוי נסיבות: אולם, כאשר מדובר על סכום מזונות שנקבע בהסכם גירושין בין ההורים, אין לשנות את המזונות כפי שנקבעו על נקלה אלא אך ורק במקרים בולטים. הסכם גירושין הוא בדרך כלל בגדר הסדר כולל של נקודות רבות שבמחלוקת ויש לבחון אותו כשלמות אחת: יש לנסות ולהקנות לו יציבות ואמינות כדי לטפח הסדרים מוסכמים בין בני זוג שנפלה ביניהם מחלוקת שאינה ניתנת ליישוב, אחרת לא יהיה ערך להסכם גירושין וכל הסכם יהיה רק בגדר שלב ביניים עד לפניה חוזרת לבית המשפט.

בברכה
עו"ד יצחק-ארז קרט – עורך דין גירושין מומחה נכסי קריירה
קרט ושות' – עורכי דין גירושין מומחים גירושין חלוקת רכוש
מנהלי פורום גירושין באינטרנט
טלפון: 077-4150027
פקס: 057-7961991
www.karat-law.com


הוספת מאמר