עדות מומחה

  • מאת financial-ag

מזונות אישה: מתי הם ניתנים בצדק ומתי הם נסחטים בזדון?

בתהליך הגירושין, טרם קבלת הגט, מחוייבת לקבל האישה מזונות. בימי המקרא ראו באישה את הצד החלש אשר זקוק להגנה ועד היום נהוג חוק עברי זה. בימי המקרא ניתנו המזונות כדי לדאוג לאישה שלא תהיה תלויה בגחמות הבעל, שהחליט להתנכר לה ומבקש את הגט. לכן הבעל מחוייב לשלם לאשה מזונות עד אשר מתקבל הגט, תקופה שיכולה להמשך מספר חודשים. אך במציאות של היום, היוצרות עלולות להתהפך יותר מפעם אחת. התגמול הרב הניתן ממזונות האישה יוצר פיתוי רב למתגרשות לנקוט בפעולות לא חוקיות על מנת לזכות בהם לאורך זמן ושלא בצדק. להערכת עורכי דין לענייני משפחה, כשליש מהנשים המתגרשות מעכבות את הסכמתן לקבלת גט מבעלן, וממשיכות ליהנות מדמי מזונות.
נשים לא מעטות נוקטות בפעולות מלאכותיות על מנת לשכנע את בית הדין כי מגיעים להן מזונות אישה, פעולות העלולות לחבל בכיסו של הבעל ובנפשם של הילדים המשותפים.
מספר טיפים ודרכים שיקלו על גברים מתגרשים להתגונן מפני התופעה המכוערת.
מדי שנה עולה אחוז המתגרשים בישראל, והוא עומד כיום על 30 אחוז מכלל הזוגות. הליך הגירושין כרוך במקרים רבים במאבקים משפטיים שלעיתים הופכים לארוכים ומכוערים. מעבר לבעיית חלוקת הרכוש, הסדרי הראיה וקביעת מזונות לילדים, ניצבים בתי המשפט בפני סוגיה כבדת משקל שרבים אינם מודעים אליה: קביעת מזונות האישה בטרם ניתן לה גט.
החוק קובע כי זכאית האישה למזונות מבעלה עד לרגע קבלת הגט. תפקידם של מזונות אלה לשמר את רמת חייה עד אשר שבעלה ייתן לה גט והיא תסכים לקבלו.
על כן מזונות האישה הם בראש ובראשונה הלכה הומנית שמטרתה לשחרר את האישה מתלות מוחלטת מבעלה המפרנס אותה, בניהולה מולו מאבק גירושים.
אך במציאות המודרנית, פעמים רבות האישה מצליחה לפרנס את עצמה, ומשכורתה עשויה גם להוית גבוהה יותר ממשכורתו של בעלה.
חשוב להדגיש כי לא כל דרישה של אישה למזונות נחשבת סחטנית ולא מוצדקת אומרת עורכת דין חגית לב. להיפך, במקרים רבים מדובר בפעולה שאכן מצילה את האישה מתלות מוחלטת בבעל. אך כאשר נוקטת האישה בהליכים שונים במטרה להגדיל את מזונות האישה, ולהאריך בצורה מלאכותית את התקופה בה היא זכאית להם, על הבעל המתגרש להראות זאת בפני בית המשפט ולהוריד מעול הפרנסה המוטל עליו.
במקרים בהם הורגלה האישה לרמת חיים גבוהה, המזונות שנקבעים לה גבוהים מאד, וכך למעשה אין לה רצון אמיתי להפסיק את קבלתם ולהסכים לקבל גט מבעלה.
התמשכות תשלום מזונות האישה, שעלותם מרקיעה לפעמים לסך של אלפי שקלים לחודש, יוצרים לחץ כלכלי כבד על הבעל. לחץ זה עלול לגרום לו לוותר על דרישות לא מוצדקות של האישה, וכך הופכים המזונות למכשיר סחיטה יעיל ואכזרי.
איך מזהים סחטנות?
על מנת לחשוף מניעים פסולים בבקשה למזונות האישה, יש לבדוק אם בקשתה עומדות בקנה אחד עם רוח ההלכה, כלומר, האם היא באמת נסמכת על פרנסתו של בעלה, והאם היא באמת ובתמים מנסה לקצר את תהליך הגירושים, ולא מעכבת אותו שלא לצורך.
בשביל לבחון את השאלה הזו כדאי לבדוק נושאים מספר.
האם האישה מתפנסת בעצמה? - על פי ההלכה האישה פטורה מלשאת בעול פרנסת המשפחה. אך אם חלק נכבד מהכנסות המשפחה מגיעות מעבודתה, רשאי הבעל לטעון שדי לה במעשה ידיה, ולכן הוא פטור מלפרנס אותה. גם אם האישה הפסיקה לעבוד בסמוך למשבר בין בני הזוג, הדבר עלול להיחשב לדרישה בלתי מוצדקת למזונות. כמו כן, אם האישה היא בעלת השכלה ורקע מקצועי גבוהים היכולים לאפשר לה התפרנסות גבוהה, והיא בוחרת שלא לצאת לשוק העבודה, יכול הבעל לטעון שהיא לא מממשת את פוטנציאל ההשתכרות שלה, ולכן לא מגיעים לה מזונות אישה מלאים.
משמעות המגורים בנפרד, כאשר האישה גרה בנפרד מהבעל היא תזכה ברוב המקרים למזונות אישה. מדוע? כיוון ועובדה זו מוכיחה מעל לכל ספק שחיי השיתוף הכלכליים בינה לבין בעלה נגמרו.
אך אישה הנוקטת בפרובוקציות שונות בניסיון לגרום לבעל לעזוב את הבית המשותף, נוקטת בתרגיל נבזי ומסוכן. אם ייחשפו מעשיה, עלול בית הדין להכריז עליה כאישה מורדת ולשלול ממנה את המזונות להם היא מצפה.
יש לזכור כי מטרת הפעולות היא להשיג צו הרחקה נגד הבעל מהבית. תרגיל זה נותן לאישה יתרון יחסי, מעבר לשהייה בבית הממומן על ידי הבעל. הילדים נותרים תחת שליטתה של האם. כעת היא יכולה לשלוט בהסדרי הראייה, והבעל עלול לאבד את הקשר עם הילדים, דבר המהווה לחץ שעלול לגרום לו לוותר בתחומים אחרים שבמחלוקת.
כמו כן, גברים מתגרשים שסבלו מפרובוקציות של נשותיהם בעבר נמנעים מלהגיע לבית המשותף מחשש לתרגילים ופרובוקציות נוספים שעלולים להסתיים עבורם בלילה נוסף בבית הכלא.
יש לזכור כי בית המשפט נוהג כלפי אישה שסבלה מאלימות בסטנדרטים שונים, ובצדק. אך אם אישה טופלת על בעלה האשמות למעשי אלימות, והדבר לא מתגלה לבית המשפט, היא עשויה לקבל באופן אוטומטי מזונות אישה מוגדלים.
כמו כן תשיג אותה אישה על פי רוב פיצוי בחלוקת הרכוש בגין הסבל אותו עברה כביכול, וחלוקת הרכוש לא תשמור על היחס המקובל של חצי חצי. פיצוי זה על אלימות הבעל כביכול, עלול להגיע לסכומי כסף נכבדים, ועל כן הפיתוי לטפול אשמה על הבעל גוברת.
אלימות נגד נשים היא מכת מדינה המצדיקה צעדים חריפים וחד משמעיים נגד בעלים אלימים אומרת עורכת דין חגית לב ומוסיפה מאידך, שאם יתגלה כי האישה טפלה האשמות על הבעל עלול בית הדין הרבני להכריז על האישה כמורדת, ולכפות עליה גט מיידי. תלונות שווא גם פוגעות קשה בזכויות הנשים, שכן רשויות החוק והאכיפה עלולות ליחס תלונה אמיתית לתלונת שווא וזאת בשל הריבוי בתלונות השווא.
עיכוב מתן הגט – ההערכה היא ש30 אחוז מהנשים מעכבות את מתן הגט לבעליהן, למרות שהמספרים הרשמיים של מעוכבי הגט נמוכים בהרבה. הדבר נובע מהתמשכות התהליכים לרישום בעל כמעוכב גט. הגט תלוי על פי רוב בהסכמת שני הצדדים, אלא אם כן הוא נכפה על ידי בית הדין. אם האישה מעכבת את הסכמתה לקבלת גט ללא סיבה נראית לעין, היא עשויה להיחשד כמי שנהנית מהמצב ולהיות מוכרזת כסרבנית גט. מה שיפגע במזונות האישה הניתנים לה.
הגברת התלות בתקציב המשותף – במטרה לקבל מזונות אישה גבוהים, על האישה להוכיח כי היא נהנית מרמת חיים גבוהה, וכי הניתוק מבעלה לא מאפשר לה להמשיך ברמת החיים אליה הורגלה. ההלכה הזו עלולה להיות מנוצלת לרעה. על מנת להוכיח כי הן נהנות מרמת חיים גבוהה נוהגות נשים מסוימות לפזר כספים ולהשתמש בחשבון המשותף ביד רחבה ובנפש חפצה. חשוב לציין כי על מנת לצאת מחשבון בנק משותף חייבת להיות הסכמה של שני הצדדים, מה שעשוי להיות בעייתי בסיטואציה של הליך גירושים.
כאשר חשבון הבנק המשותף נמצא במינוס לא ניתן לסגור אותו, והמצב עלול להביא לסנקציות כלכליות על הבעל, ולעירוב גורמי גבייה לא סימפטיים ומסוכנים.
דרכי פעולה כדאיות:
תעדו פרובוקציות - יש לזכור כי החוק לא אוהב, ובצדק, כל גילוי של אלימות, ובעלים רבים לא מודעים לכך שגם הרמת קול, שימוש בשפה מאיימת, שבירת חפצים ואפילו חבטה על השולחן נחשבים על פי חוק כאלימות של הבעל, בגינה הוא עלול לבלות לילה באבו כביר, ולהיות מורחק מיידית מהבית, ובצדק.
נשים אחדות מנצלות זאת ומעוררות פרובוקציות שיגררו את הבעל לאובדן שליטה על מעשיו.
מומלץ שבכל מקרה של פרובוקציות, על הבעל להתעלם, ואף להתרחק זמנית מהמקום. כאשר בעלים חוששים כי טומנים להם מלכודת, ממליצה עורכת דין לב לצלם ולתעד את הנעשה על מנת שיוכלו להוכיח לאחר מכן שתלונות האישה הן תלונות שווא.
לרוב, לפעולות האישה קודמים איומים מרומזים ומפורשים, ובמקרים אלה צריך הבעל לנקוט מיד בפעולה. אם האישה מאיימת למשל: אני אתלונן עליך, אני אכניס אותך לכלא, על הבעל להיערך לפרובוקציות שבפתח ולהתחיל להקליט ולתעד את המתרחש בבית.
אל תעזבו את הבית המשותף – מומלץ לבעל שלא לעזוב את הבית המשותף, על מנת לא להצדיק את טענות האישה על כך שהיא זקוקה לגורם שיפרנס אותה. על הבעלים לזכור שליציאה מהבית יש משמעויות מרחיקות לכת. מעבר לכך שהבעל יצטרך לממן מעתה שתי דירות, זו שלו וזו של אשתו, הוא מאפשר לה לזכות בבית בחלוקת הרכוש, נותן לה שליטה על הסדרי הראייה, ומחזק את טענתה לקבלת מזונות אישה מוגדלים.
הוכיחו השתכרות נמוכה – רוב הנשים בישראל משתכרות פחות מגברים בתפקידם, ורוב בתי האב בישראל נסמכים על משכורתו של הבעל. אך לעיתים קרובות הסטטיסטיקה מראות אחרת. לעיתים דווקא האישה היא המפרנסת העיקרית בבית, או לפחות בעלת הכנסה גבוהה ומכובדת. כאשר חש הבעל כי דרישות האישה למזונות גבוהות, כדאי לו לאסוף ראיות לפוטנציאל ההתפרנסות שלה. מכתבי הערכה והמלצה של מעסיקים, תעודות המעידות על כישורים מקצועיים ותלושי משכורת הנן חלק מהראיות העשויות לשכנע את בית הדין כי די לאישה במעשיי ידיה, כלומר, שיש לה יכולת השתכרות ממשית או פוטנציאלית.
איך סותמים את החורים בחשבון המשותף? - סגירת חשבונות בנק משותפים כאשר מערכת היחסים מתחילה להתערער וכאשר די ברור שגירושין עומדים בפתח. כאמור, החשבון המשותף עלול להפוך לשדה קרב עשן עבור זוגות רבים. כאשר החשבון מאוזן או בפלוס, יכול כל אחד מבני הזוג לבקש מהבנק לסוגרו. על כן נוהגים בני זוג המעוניינים להמשיך לינוק מהחשבון המשותף לנסות ולעצור את סגירתו. הדרך הפשוטה לכך היא להכניס את החשבון להתחייבויות כבדות על ידי פיזור צקים. כאשר החשבון בחריגת חובה אי אפשר לסוגרו. למרות זאת, ניתן לדברי עורכת הדין לב, לעקוף לעיתים את הבעיה החמורה הזו. במקרה בו אתם חוששים כי בן או בת הזוג משתמשים לרעה בחשבון הבנק המשותף אומרת עורכת הדין לב, ניתן לפנות לבנק ולבקש כי כל הוצאה מהחשבון יזדקקו לאישור של חתימת שני השותפים בחשבון. הבנק יכבד דרישה זו גם אם היא מגיעה רק משותף אחד לחשבון.
אם הניסיון לעצור את ההוצאות מהחשבון נתקלות בקשיים, ואם בן או בת הזוג מפזרים צקים שלכם לגורמים לא סימפטיים, ממליצה עורכת הדין חגית לב לגייס כספים ממקומות אחרים ולכסות את המינוס, ואז לסגור את החשבון. העובדה שאתם מכסים את החוב בחשבון, לא מוכיחה שאתם מכירים בחריגה כהוצאה משותפת, כיסוי החוב בחשבון יוכלל על ידי כל עורך דין מנוסה, בדרישה לחלוקת הרכוש בין בני הזוג.
http://financial-agreement.com- הסכם ממון


הוספת מאמר