עדות מומחה

  • מאת kid-kidnappi

אימוץ ילדים בין ארצי

אימוץ ילדים בין ארצי הינו תהליך מיוחד המאפשר לאזרח ישראלי (הורה יחיד או זוג) לאמץ ילד/ה ממדינה זרה.

במשך שנים רבות הליך זה היה פרוץ ולא מבוקר והוא, הוסדר בשנת 1998 עם תיקון חוק אימוץ ילדים. התיקון נעשה ברוח אמנת האג, בדבר הגנה על ילדים ושיתוף פעולה באימוץ בין ארצי משנת 1993. האמנה באה להסדיר את האימוץ הבין ארצי ברשויות מוסמכות של המדינות בכדי למנוע תופעות של חטיפת ילדים, הברחתם וסחר בהם.

לאור התיקון החל משנת 1998, מותר לאמץ ילדים מחו"ל אך ורק ע"פ תנאי החוק

אימוץ בארץ לעומת אימוץ מחו"ל:

ההבדלים העיקריים הקיימים בין הליך אימוץ של ילד ישראלי בישראל, לבין הליך אימוץ של ילד מחו"ל. הבדלים כגון: זמן ההמתנה לאימוץ שהינו קצר באופן משמעותי בחו"ל מאשר בארץ, הליך האימוץ בחו"ל יקר יותר, וההבדל המשמעותי ביותר הינו הפרוצדורה, שכן כאשר מדובר באימוץ ילד מחו"ל, הליך האימוץ |צריך|אמור|חייב} לעמוד בתנאי החוק הישראלי, בתנאי האמנות הבינ"ל הרלוונטיות ובתנאי החוק במדינה הזרה ממנה הילד מגיע.

חשוב להדגיש כי אחת הסיבות שתהליך האימוץ בישראל הינו ארוך יותר, נובעת מהעובדה שאין בישראל הרבה ילדים בגיל צעיר מאוד המועמדים לאימוץ, להבדיל ממדינות זרות בהן ישנו מספר גדול של בתי יתומים.

על פי החוק, אימוץ ילדים מחו"ל מבוצע אך ורק באמצעות עמותה המתמחה בתחום, אשר קיבלה הרשאה מיוחדת ועמדה בתנאים שנקבעו והיא מוכרת על ידי שר העבודה והרווחה ושר המשפטים לצורך טיפול בנושא. עמותה מוכרת מצויה בפיקוח של "הרשות המרכזית לאימוץ בין ארצי", גוף אשר שייך למשרד העבודה והרווחה אשר תפקידו לפקח על פעולותיה של העמותה הן בפן הסוציאלי והן בפן הכספי.

העמותה האחראית לכל ההליכים הקשורים באימוץ בין ארצי הן בארץ והן בחוץ לארץ ובכלל זה עליה: לקבוע אם המבקש לאמץ כשיר ומתאים לאמץ, לפנות לרשות המוסמכת של מדינת החוץ ולבקש מידע על הילד שיועד על ידי מדינת החוץ לאימוץ, לוודא שנתקיימו כל ההליכים וניתנו כל האישורים וההסכמות על פי מדינת החוץ באשר למסירת הילד לאימוץ בין ארצי, לדאוג לאישורי כניסה של הילד לארץ ולערוך בדיקות אחר קליטתו של הילד במשפחה המאמצת.

התקשורת של ההורה המאמץ עם עמותה מוכרת נעשית באמצעות חוזה. במסגרת החוזה נקבעות ההתחייבויות של כל אחד מהצדדים כמו כן, נקבעים האופן, המועדים והתנאים להעברת התשלום לעמותה.

המלצה

בשל התנאים והפרוצדורות הסבוכות בהליך אימוץ ילד בחו"ל והקשרים המשפטיים הרבים הכרוכים בהליך אימוץ בין ארצי, ההמלצה להורה המבקש לאמץ להיעזר בייעוץ וייצוג משפטי טרם החתימה על הסכם עם עמותת אימוץ מוכרת. כך למשל כדאי שחלק נכבד מסכום התשלום עבור האימוץ יופקד בנאמנות ויועבר לידי העמותה רק עם השלמת ההליך.


הוספת מאמר