עדות מומחה

  • מאת will-il

החשיבות בעריכת צוואה על ידי עורך דין

צוואה היא מסמך רגיש וחשוב אשר יש לערוך באמצעות עורך דין כדי שתהיה ברורה, על פי החוקים המקובלים ובעלת תוקף משפטי. צוואה שנכתבת לבד ובצורה חובבנית עשויה שלא להיחשב כתקפה ובית המשפט עלול לבטלה. כאשר בצוואה יש אי בהירויות וספקות, כוונת הכותב יכולה להשתנות והיא תגיע לידיים הלא נכונות או תגרום למאבקים מיותרים בין הקרובים.

 

עורך דין מקצועי ומנוסה בתחום צוואות יסייע לכותב הצוואה לכתוב אותה לפי הכללים כך שהיא תהיה בעלת תוקף משפטי. עורך הדין יסביר לכותב הצוואה איך לערוך רשימה של כל רכושו ולקבוע בצורה ברורה את צורת חלוקתו ומי הם היורשים. צוואה המנוסחת בעזרת עורך דין צריכה להיערך כאשר המוריש נמצא בדעה צלולה ואינו נתון להשפעות של גורמים שונים  או לחצים. אם מתעורר חשד שהצוואה נוסחה תחת לחץ ואיומים או תוך ניצול של  המוריש, ניתן לערער עליה.

 

אילו סוגי צוואות קיימים?

צוואה שנכתבת בכתב יד - את הצוואה אפשר לכתוב בכתב יד עם חתימת המוריש ותאריך כתיבתה. אדם שבוחר בדרך זו חייב לעשות כן עם סיוע של עורך דין מקצועי כדי שהנוסח יהיה ברור וחד משמעי.  

צוואה עם עדים – ניתן לכתוב את הצוואה בליווי של שני עדים אובייקטיבים שלא נמנים על היורשים. המוריש צריך לחתום עליה בנוכחותם ואף הם חותמים עליה.

צוואה בפני רשות – כאשר אדם אומר את רצונו בעל פי בפני שופט, נוטריון או רשם. כיום כמעט לא נעשה שימוש בצורה זו.

צוואה בעל פה – כאשר המוריש נוטה למות הוא יכול לומר את הצוואה בעל פה בפני שני עדים שעורכים זיכרון דברים.

בכל המקרים האלה, את הצוואה חייבים לשמור במשרד עורך הדין או בידיו של רשם לענייני ירושה כדי שלא תאבד.

 

תפקיד עורך הדין בקביעת צורת החלוקה.

החוק קובע כי  במידה ולא נכתבה צוואה, היורשים הם בת הזוג של המוריש, ילדיו וצאצאיהם. אם אין למוריש צאצאים, הירושה מחלוקת להוריו ואם הם כבר נפטרו , היא מחלוקת בין אחיו. האפשרות האחרונה היא שהירושה עוברת להורי הוריו.

על פי החוק, צורת החלוקה ללא צוואה היא חצי לבן/בת הזוג והמחצית השנייה עוברת לצאצאי המוריש, צאצאיהם או הוריו. אדם שרוצה להוריש את נכסיו באופן שונה מהחקיקה יכול לעשות כן רק על ידי כתיבת צוואה.

צוואה הכתובה בעזרת עורך דין תדאג לאינטרסים של כותב הצוואה ותהיה ברורה לכל ללא פתח למריבות   צורת החלוקה של הצוואה המנוסחת על ידי עורך דין יהיה בהתאם לרצון המוריש. כמו כן, בנוסף, נכסיו של כותב הצוואה לא יאבדו מערכם בשל מחלוקות ובגלל שהוא מסדיר זאת מראש.

עם עורך דין מיומן מנוסחת צוואה שהיא מסמך משפטי הערוך לפי החוק שיש לקיימו כלשונו.

 

האם ניתן לשנות את הצוואה?

אדם יכול לשנות את הצוואה  בכל עת מסיבות כמו שינוי במצבו הכלכלי, ניתוק עם אחד מבני המשפחה וכו'.  אדם המעוניין לשנות את הצוואה צריך להשמיד את כל העותקים של הצוואה הקודמת. אם אדם כתב כמה צוואות ויש סתירה בניהם, הצוואה העדכנית ביותר היא התקפה.

 

כתיבת צוואה   והיא חשובה ביותר ויש לה השלכות מרחיקות לכת. עורך הדין מסייע למוריש במצבים שונים כמו: ירושה כשיש ילדים מנישואין קודמים, אדם המעוניין לנשל קרוב משפחה, בעלי עסקים שרוצים להסדיר את הבעלות על העסק וכו'.

 


הוספת מאמר