עדות מומחה

  • מאת reliable

התנאים להגשת תביעה על סחר בסמים

על מנת שתתקיים עבירת סחר בסמים יש צורך כי תתבצע פעולה של קנייה ומכירה של סם מסוכן כפי שחקוק בפקודת הסמים המסוכנים.
אם רק הוסכם בין שני אנשים על עסקת סמים, אך ההסכם לא מומש, לא ייחשב הדבר כעבירה של סחר בסמים. יתירה מכך, גם אם הצדדים הגיעו להסכם על מחיר סם ובוצעה העברת כספים, אך לא הסמים – אין זו עבירה של סחר בסמים.
במקרה כזה אומנם לא בוצעה עבירה של סחר בסמים, אבל אכן בוצעה עבירה בתחום של עבירות סמים. במקרה כזה, אפשר לייחס לעבריין עבירה של עסקה אחרת בסם (סוג של סעיף כללי בתחום עבירות סמים) או ניסיון לעבור עבירה של סחר בסמים.

חשוב לציין שניתן להשיג הרשעה בביצוע עבירת סחר בסמים בבית משפט גם אם הסמים לא נתפסו. הכיצד?
אם ניתן להגיע להוכחה בעזרת ראיות שהועברו סמים מאדם אחד לחברו תמורת כסף, ראיות למשל: עדות שמיעה או עדות ראייה, שבית המשפט יחליט שהיא אמינה מספיק.

אדם הרוכש סמים לצרכים אישיים לא יועמד לדין באשמת סחר בסמים. כעקרון ניתן היה להעמיד מבחינה חוקית אדם כזה לדין בגין סחר בסמים. בפועל התביעה מגישה כתבי אישום במקרים כאלו על החזקת סמים בלבד.
אבל, אפשרי להרשיע אדם ששמר עבור אדם אחר שמכר או קנה סמים, בעבירת סחר בסמים, אם ניתן להוכיח שהתבצעה פעולת קנייה ומכירה של סם והאדם המאבטח ידע למה הוא שותף. הרשעתו תהיה מכוח דיני שותפות.

לעומת זאת, לא ניתן להרשיע אדם בעבירה של סחר בסמים מסוכנים אם לא היה מודע לכך שהחומר שבחזקתו הוא סם. עבירה של סחר בסמים היא עבירה התנהגותית של מחשבה פלילית, כלומר כדי להרשיע בעבירה זו חובה שתהיה מודעות לגבי עובדת המעשה והנסיבות.
אין די בהימצאותה של כמות משמעותית של סמים אם רוצים להרשיע אדם בעבירה של סחר בסמים. במקרה והראיה היחידה היא הסמים ואין עד או כל ראיה אחרת, אפשר לייחס לנאשם עבירה של החזקת סמים מסוכנים שלא לצריכה עצמית בלבד, כלומר לכוונות מסחריות, אך לא עבירת סחר בסמים.

על עבירה של סחר בסמים ניתן לצפות לעד עשרים שנות מאסר. לעונש זה אפשר להוסיף עוד עונשים כגון קנס ו/או חילוט רכוש. כמו כן ניתן גם לשלול את רישיון הנהיגה של נאשם שהורשע בעבירה של סחר בסמים או לעצור אותו מלקבל רישיון נהיגה.


הוספת מאמר