עדות מומחה

  • מאת work-acciden

תאונות עבודה

כאשר אדם נפגע בתאונה בזמן עבודה ועקב העבודה, או בדרך מביתו למקום העבודה או בדרך חזרה ממקום עבודתו לביתו, תחשב התאונה כתאונת עבודה.

המוסד היחיד המוסמך לאשר האם מדובר בתאונת עבודה הוא המוסד לביטוח לאומי. נפגעים רבים טועים לחשוב, שאם המעסיק הפנה אותם לקופת החולים דרך טופס 250 (טופס הפניה לקבלת טיפול רפואי שנותנים המעסיקים לנפגעי תאונות עבודה על מנת שיציגו אותו בפני קופת החולים), או אם הם קיבלו מקופת החולים מסמך רפואי שכותרתו "תעודה ראשונה לנפגע בעבודה", הרי שלמעשה התאונה הוכרה כתאונת עבודה.
"תעודה ראשונה לנפגע בעבודה", אין בה די על מנת לאשר הכרה בתאונה כתאונת עבודה. משום שהן למעבידים, והן לממסד הרפואי אין את הידע או הסמכות לאשר הכרה בתאונה כתאונת עבודה. למעשה, עד שהמוסד לביטוח לאומי לא הכיר בתאונה כתאונת עבודה, עדיין יש סימן שאלה האם מדובר בתאונת עבודה במקרה של חילוקי דעות, שלעתים מתעוררים בין הנפגע לבין המוסד לביטוח לאומי, בשאלה האם מדובר בתאונת עבודה או לא, יכריע בסוגיה זו בית הדין לעבודה} על פי חוק הביטוח הלאומי, ישנם מספר יסודות עיקריים המרכיבים את זכויותיו של הנפגע:

א. הזכות לקבלת טיפול רפואי
ב. זכות נפגע תאונת העבודה לקבלת תשלום בשל אבדן כושר עבודה 
ג. הזכות לקבלת מענק נכות מעבודה או קצבת נכות מהעבודה 
ד. זכות נפגע תאונת העבודה לקבלת גמלה או מענק מיוחדים
ה. הזכות לקבלת שיקום מקצועי
ו. הזכות לקבלת גמלאות תלויים בנפגעי עבודה.


הוספת מאמר