חנות להשכרה-ללא דמי פינוי בהזדמנות!


  • 19-08-2009

בהזדמנות!
חנות להשכרה במיידי-ויטרינה זכוכית חדשה, חנות משופצת+גלריה.
חנות 30 מ"ר, וגלריה 22 מ"ר.