מכונת CNC


  • 06-09-2009

מכונת CNC של YANG דגם: CNC-1000.
פיקוד FANUC T6
שנצ יצור:1980