ניהול מניעת אשפוזים פסיכיאטריים


  • 14-09-2009

, ניהול מניעת אשפוזים פסיכיאטריים, קשר ותיאום טיפול בין בתי חולים ומרפאות, יכולת ניהול ומשא ומתן מול מגוון גורמים טיפוליים.מיון פסיכו גריאטרי .