משור גשר שנת 95 עם פוריץ


  • 23-09-2009

משור גשר שנת 95 עם פוריץ מעולה לעבודה סטנדרט