מגרש בהרצלה_חוף התכלת מול המרינה


  • 08-11-2009

מגרש בהרצליה בגוש 6590
חוף התכלת מול המרינה
העסקה בהליך הפשרה