קרייזלר נאון 96


  • 18-11-2009

רכב ייצור 96 כביש 97, שמור, מצבר חדש, מטופלת