משרד מדידות - עלי מסרוואה - 0504424140


  • 20-12-2009

משרד מתמחה בהכנת מפות טופוגרפיות ,בתכניות איחוד וחלוקה – פרצלציה ,תוכניות לצורכי רישום , סימון גבולות קוי בנין , תיאום מערכות GIS ומדידות הנדסיות באמצעות מכשירי מדידה מחדישים בעולם (GPS ודיסטומט ) .

המשרד הוקם ומתנהל על ידי עלי מסארוה , מהנדס אזרחי וגיאודטי , מודד מוסמך מספר רישיון 1311 .

בוגר הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון
מבנה המשרד מתוכנן בקפידה כך שיוכל לעמוד באתגר השירות , המקצעיות והמחשוב אשר מעמיד בפניו הלקוח בפרט ושוק ההנדסה האזרחית בכלל .

המשרד עוסק בליווי מתכננים בעבדותם עד אישור התכניות ברשויות , ליווי תוכניות לצורכי רישום עד קבלת "כשרה לרשום" , פיקוח על ביצוע פרויקטים שונים בשטח .....
כל העבודות מתבצעות בשטח ובמשרד על ידי מודד מוסמך עלי מסארוה וצוות העוזרים .
הכנת מפות טפוגרפיות
הכנת תוכניות לצורכי רישום
הכנת תוכניות איחוד וחלוקה
הכנת תוכניות מדידת פנים וחזיתות למבנים
הכנת תשריטי בית משותף
ניתן חוות דעת מקצועי לבית משפט
הכנת מפות לפי נוהל מבא"ת רקע לתוכניות בינוי עיר
סימון גבולות , קווי בניין וכלונסאות
מדידה לצורך AS MADE
ליווי בריוקטי בניה מהתחלה עד קבלת טופס 4 .
מידידת נקודות בקרה באמצעות לוויני GPS ואישור הנקודות במרכז למיפוי ישראל .
מדידה לצורך ארנונה .
הכנת תוכניות איחוד וחלוקה ותשריטים מאושרים על ידי הועדות המקמיות ומנהל מקרקעי ישראל .
מודד מוסמך | מודדים מוסמכים | מודד מקצועי | הנדסה אזרחית | הנדסת מדידות | מפה טופוגראפית |סימון גבול