ראש צוות להקמת מחלקת אכיפה ובקרה לחברה מובילה


  • 22-12-2009

הסמכה על-ידי לשכת עוה"ד-חובה.
ידע בכתיבת נהלי עבודה של המחלקה המוקמת.
ידע באפיון דרישות המערכת המחשובית.
אפיון מפורט של התפקיד ונהלי עבודה לקמת יחידה חדשה.
ניסיון בניתוח מערכות.