מכשיר Nokia 6110 slider


  • 05-01-2010

מכשיר Nokia 6110 slider חדש עם אחריות.
free sim וניתן להשתמש בו בכל חברות הסלולר.