evyatar systems,ספרינקלרים,מערכות כיבוי אש,ציוד כיבוי אש


  • 27-01-2010

חברת "חגי אביתר מערכות מיגון אש" נוסדה בשנת 2003 ועוסקת בתכנון, התקנה ואישור מכון התקנים של מערכות כיבוי אש לפי תקני ה – N.F.P.A כגון: מערכות ספרינקלרים על כל סוגיהן: יבשות, קצף וכו', משאבות כיבוי אש על כל סוגיהן: חשמליות, סולר, ג'וקי.
התקנת מערכות גילוי אש.
החברה נותנת שרותי תחזוקה ובדיקה למערכות הקיימות כולל אישורי תקינות לשרותי הכבאות.
החברה מנוהלת ע"י חגי אביתר שהינו בעל ניסיון בענף כיבוי האש משנת 1996.