גור שפיץ יפני


  • 10-07-2010

גור שפיץ יפני, ארבעה חודשים למכירה.