אתר לשינוי הקול דרך הטלפון


  • 11-02-2011

עיוות הקול דרך הטלפון או הסלולרי. משעמם לך, כנס לאתר ותסתלבט על החברים. שינוי קול, מתיחות וצחוקים בטלפון.