קיה מג'נטיס נקיה מתאונות!


  • 18-01-2012

רכב חדש מטופל רק במורשה...נהג עליו רק בעל הרכב!
שמורה מאוד