alcatel


  • 20-08-2012

בשנים האחרונות נוצר מהפך בטכנולוגיית הסלולר, כך שאין יותר צורך לקחת את המחשב הנייד שלנו איתנו לכל מקום, מאחר והניידים החכמים החדשים אשר קיימים בשוק מציעים שירות הן של נייד פשוט שמוציא שיחות והן כמחשב לכל דבר ועניין. כך שלמעשה בטלפון החכם ניתן להתקין יישומים מתקדמים, בדומה לאלה המותקנים במחשב שולחני. בעקבות זאת קיבלו מכשירי הטלפון החכם החדישים ערך מוסף יעיל ואיכותי של שימוש כמחשב. ואכן מוגדרים כמחשב כף יד.