אטרקטיב ניהול השקעות


  • 24-12-2012

חברת אטרקטיב מאפשרת לכל משקיע לבנות לעצמו תיק השקעות
פיננסיות, המותאם לטעמיו וציפיותיו.
ניתן לבצע ניהול קופות גמל עצמאים וקרנות השתלמות בשיטת ה-IRA,
שמאפשרת ניהול חיצוני של הכסף הפנסיוני וכך לאחד את כל הההשקעות
בניהול מקצועי אחד.