בקשר מכונית פרטית זמינה


  • 19-06-2013

המכונית עברה ביצואות טעונות כח שי כבר לא טובה כמו בהתחלה אבל עכשיו היא טוב הך לא כל הדברים בא הדין נמצאים.