pakeket.co.il


  • 13-01-2016

פקקת ורידים DVT הוא מצב הנגרם כתוצאה מהיווצרות קרישי דם, באזור הרגליים בעיקר. קרישים אלו עלולים להיסחף ולחסום את כלי הדם ובמקרה גרוע יותר אף להגיע לריאות, מצב זה מכונה תסחיף ריאתי-PE והינו מסוכן ביותר. הרבה יותר קל למנוע פקקת מאשר לטפל בה. מומלץ להיבדק ולהיוועץ ברופא במיוחד אם יש סימנים המעידים על הימצאות בקבוצת הסיכון לחלות במחלה.