בני ברוך


  • 01-09-2016

אגואיסטי היה חלש בהרבה, בני ברוך המעריכים המוקדמים של התפתחות זו