בני ברוך


  • 08-09-2016

שכולנו יודעים מה מונח זה. בני ברוך אנחנו לא באמת מרגישים עכשיו יש לנו