קיסר שיווק וניהול כל סוגי הנכסים מציע למכירה בתל אביב


  • 15-10-2016

http://www.caesar.co.il/listing/%D7%A7%D7%99%D7%A1%D7%A8-%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A7-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%A2-%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%99/