ברטר - קהילת ברטר בישראל!


  • 26-03-2017

סחר החליפין כובש את ישראל! בברטר מחליפים, מתחדשים וחוסכים! מוצרים, שירות עסקי, ספרים, בתים הגבול הוא הדמיון!!! האתר משמש ערוץ תקשורת ממוקד לקהילה, תוך שימת דגש על חווית גלישה חברתית ומהנה.