fun-day


  • 18-08-2017

יום כיף לעובדים או ימי הכיף לעובדים המאורגנים זה שנים על ידי סוזן בר כוללים בתוכם מגוון רחב של רעיונות ואפשרויות רבות בשילוב אטרקציות מהנות. גופים וחברות רבות באזור הצפון נהנים ממגוון אפשרויות לימי כיף בצפון אותם מארגנת סוזן בר באופן מופתי ומשובב לב. יש לנו מספר רעיונות ליום כיף לעובדים בצפון.