otenty


  • 22-05-2018

כדי לשמור על חיי השטיח,יש למסור אותו אחת לשנתיים לנקוי ,גם במידה שהוא נראה שאינו מוכתם. זאת כדי שלפני הנקוי של חוטי השטיח בנוזלי הנקוית השטיח עובר תהליך ארוך של ניעור מבוקר, זאת כדי להוציא ממנו את החול האבק ויתר הפרורים שהצטברו בתוכו. לאחר מכן עובר השטיח תהליך נקוי יסודי תוך הקפדה על שמירת הצבע שלא ידהה. נקוי יבש אינו מומלץ.