golangalshipozim


  • 22-05-2018

צוות העבודה הינו יהודים וערבים בעלי אזרחות ישראלית. "גולן גל שיפוצים" עובד באזור ירושלים ,מעלה אדומים והשפלה. במהלך שנות העבודה בוצעו פרויקטים רבים המלווים ע"י אדריכלים בהיקפים שונים.