חצ'קון


  • 19-10-2005

שאלה: מה משותף לחצ'קון וערס?
תשובה: תוריד אחד, יבואו עשרה