אולהלה


  • 19-10-2005

שאלה : מה זה ארוך ומביא ילדים ? תשובה: אוטובוס ? ...