פרסי כותב במחברת


  • 24-03-2005

שאלה: "איך ילד פרסי מעתיק מהלוח?"

תשובה: "בראשי תיבות, כדי לחסוך במקום..."