דוד לוי


  • 24-03-2005

דוד לוי אומר למזכירה שלו: "תקבעי לי פגישה עם ביבי ביום חמישי." "דוד", עונה המזכירה, "איך כותבים חמישי, בחית או בכף?". חושב דוד לוי כמה דקות ולבסוף אומר: "את יודעת מה, תעבירי את זה ליום שישי."