פרסי


  • 28-12-2005

איך משגעים פרסיי!?!?
מכניסים אותו לחדר עגול ואומרים שיש שקל בפינהה