משהו חזקקק ש=ו=ו=ה!!!


  • 28-03-2005

אחד בא לזונה ושואל כמה זה עולה?
עונה לו 200 ש"ח
:"אבל יש לי רק 30 ש"ח ואתן לך את הפלאפון שלי!
חשבה חשבה והסכימה. עשו מה שעשו והוא מוציא 30 ש"ח
והיא אומרת:" תן לי את הפלאפון!"
אמר לה...... תרשמי... 052-594511