תמיד דופקים את השחורים... אפילו במילקי הם למטה!


  • 30-03-2005