צה"ל


  • 30-03-2005

מה זה ערבי בן 81? פשלה של צה"ל.
מה זה ערבי בן 16? פשלה של הפלמ"ח.