מתנחל


  • 30-03-2005

מתנחל אחד מחליט בבוקר ללכת לצוד.
הוא לוקח את הרובה אויר ומאה כדורים ומתחיל לירות,
אך לחוסר מזלו אינו פוגע בכלום אבל רק עם הכדור האחרון
הצליח לפגוע בברווז.
הברווז נפל כמה עשרות מטרים ממנו ורץ למקום כדי לקחת את השלל.
כשהרימו פתאום יצא ערבי מאחורי שיח ואמר:
הברווז נפל בשטח שלי ולכן הוא שלי""
והמתנחל ענה: "אני הרגתי אותו ולכן הוא שלי!"
התווכחו והתווכחו עד שהערבי הציע:
"כל אחד ייתן לשני בעיטה באשכים ומי שיכאב לו הכי
פחות הוא זה שייקח את הברווז"
המתנחל חשב קצת ולבסוף הסכים בתנאי שהוא יהיה
הראשון.
המתנחל לקח תנופה והחל לרוץ לעבר הערבי שחיכה בפיסוק.
המתנחל בעט וכתוצאה מהעוצמה הערבי עף מטר באוויר,
ואושפז כתוצאה מזה בבי"ח.
כעבור חודש הערבי יצא מבית החולים והגיע לביתו של המתנחל
דפק בדלת ואמר לו :" עכשיו תורי לבעוט לך באשכים!"
המתנחל השיב :" עזוב, קח את הברווז".